Mae’r ffarmwr llaeth, Rhys Williams, yn credu’n gryf mewn datblygu a thyfu pobl - ethos sydd wedi ei alluogi i dyfu ei fenter i gwmpasu dros 2,000 o erwau a godro dros 2,000 o wartheg. Tiwniwch fewn i glywed ei stori.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 54 - “Rhaid trin y ffarm fel busnes er mwyn cadw’r ffordd o fyw” yn ôl Iorwerth Williams
Mae Iorwerth Williams yn gyfrifydd siartredig o Borthmadog. Mae'n
Rhifyn 52 - Masnachu Carbon - Y peryglon a'r cyfleoedd i ffermwyr
Gyda'r diddordeb cynyddol mewn masnachu carbon, mae Dr William
Rhifyn 51 - Ffermio'r llanw gyda Dan Pritchard
Mae gan ffermio mil o famogiaid ar forfa heli ei heriau a'i