Mae’r ffarmwr llaeth, Rhys Williams, yn credu’n gryf mewn datblygu a thyfu pobl - ethos sydd wedi ei alluogi i dyfu ei fenter i gwmpasu dros 2,000 o erwau a godro dros 2,000 o wartheg. Tiwniwch fewn i glywed ei stori.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 67 - Ffermio adfywiol ar sail porthiant gyda Marc Jones, Trefnant Hall, Y Trallwng
Yn y bennod hon mae ein Swyddog Technegol Cig Coch Lisa Roberts
Rhifyn 66 - Busnes ac Arloesedd yn Rhanbarth y Basg o Sbaen
Rhywbeth ychydig yn wahanol yn y bennod hon wrth i ni gael ein
Rhifyn 65 - Gwella perfformiad amgylcheddol ac economaidd y fferm
Mae Geraint Davies o Fferm Fedw Arian Uchaf ger Y Bala yn rhannu