Mae Iorwerth Williams yn gyfrifydd siartredig o Borthmadog. Mae'n gweithio gyda nifer o fusnesau ffermio a mentrau arallgyfeirio ac yn y podlediad hwn, mae'n datgelu'r nodweddion sy'n gwneud busnes llwyddiannus.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 85 - Croesawu newid: Claire Jones yn trafod Arallgyfeirio i laeth ar Fferm Pant, Llanddewi Brefi
Mae’n bleser croesawu Claire Jones i’r podlediad, mae’r bennod
Rhifyn 84 - Rheoli Staff - Pennod 1: Sut i recriwtio a chadw staff
Yn y gyntaf mewn cyfres o benodau sy'n canolbwyntio ar reoli
Rhifyn 83 - Sgwrs gyda Dr Iwan Owen- Deugain mlynedd o ddarlithio rheolaeth glaswelltir ym Mhrifysgol Aberystwyth
Bydd Cennydd Jones, darlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth a