Mae Iorwerth Williams yn gyfrifydd siartredig o Borthmadog. Mae'n gweithio gyda nifer o fusnesau ffermio a mentrau arallgyfeirio ac yn y podlediad hwn, mae'n datgelu'r nodweddion sy'n gwneud busnes llwyddiannus.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 100- Rheoli staff, Pennod 4: Mae pobl, pwrpas, prosesau a photensial’ yn gynhwysion allweddol i redeg tîm llwyddiannus
Yn y bennod olaf hon o’n cyfres rheoli staff, mae Hannah Batty o
Episode 99- Establishing and managing herbal leys
Another opportunity to listen back to a recent webinar at your
Episode 98- Ammonia- the issue and how to limit emissions from farming practices
This podcast takes advantage of a recently recorded Farming