Mae Iorwerth Williams yn gyfrifydd siartredig o Borthmadog. Mae'n gweithio gyda nifer o fusnesau ffermio a mentrau arallgyfeirio ac yn y podlediad hwn, mae'n datgelu'r nodweddion sy'n gwneud busnes llwyddiannus.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 62 - Tyfwr tatws ifanc o Sir Benfro yn gwneud ei farc
Gyda’r tymor plannu tatws wedi hen ddechrau yn Sir Benfro, dyma
Rhifyn 61 - Anna Jones ar yr argyfwng perthynas rhwng gwlad a thref
Ein gwestai yr wythnos hon yw’r newyddiadurwr, darlledwr, awdur
Rhifyn 60 - Llŷr Jones – ffarmwr gyda mentergarwch yn rhedeg trwy ei wythiennau
Mae yna fentergarwch yn rhedeg trwy wythiennau Llŷr Jones o Fferm