Mae Iorwerth Williams yn gyfrifydd siartredig o Borthmadog. Mae'n gweithio gyda nifer o fusnesau ffermio a mentrau arallgyfeirio ac yn y podlediad hwn, mae'n datgelu'r nodweddion sy'n gwneud busnes llwyddiannus.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 77 - Dringo'r ysgol Amaeth
Mae ail bennod yn ein cyfres newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth
Rhifyn 76 - Pam dewis gyrfa ym myd amaeth- trafodaeth ymysg panel o newydd-ddyfodiaid
60 mlwydd oed ar gyfartaledd yw oedran ffermwr yng Nghymru, a dim
Rhifyn 75 - Bridio porfeydd: Plannu hadau’r dyfodol
Porfa bydd ffocws y podlediad yma yng nghwmi Cennydd Jones