Yn ein pennod gyntaf yn 2022, cawn gwrdd â Dr Delana Davies sy’n ffermio gyda’i theulu yn Tierson, ger Aberdaugleddau. Ochr yn ochr â’u busnes ffermio amrywiol sy’n cynnwys buches laeth, ffermio defaid, bridio gwartheg Limousin pedigri a thyfu tatws, mae Delana hefyd yn gweithio fel Swyddog Gweithredol Cyfnewid Gwybodaeth i Gyswllt Ffermio. Tiwnich fewn i glywed mwy am ei chefndir, y prosiectau y mae hi wedi gweithio arnynt a’i rhagolygon ar gyfer y dyfodol.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 62 - Tyfwr tatws ifanc o Sir Benfro yn gwneud ei farc
Gyda’r tymor plannu tatws wedi hen ddechrau yn Sir Benfro, dyma
Rhifyn 61 - Anna Jones ar yr argyfwng perthynas rhwng gwlad a thref
Ein gwestai yr wythnos hon yw’r newyddiadurwr, darlledwr, awdur
Rhifyn 60 - Llŷr Jones – ffarmwr gyda mentergarwch yn rhedeg trwy ei wythiennau
Mae yna fentergarwch yn rhedeg trwy wythiennau Llŷr Jones o Fferm