Yn ein pennod gyntaf yn 2022, cawn gwrdd â Dr Delana Davies sy’n ffermio gyda’i theulu yn Tierson, ger Aberdaugleddau. Ochr yn ochr â’u busnes ffermio amrywiol sy’n cynnwys buches laeth, ffermio defaid, bridio gwartheg Limousin pedigri a thyfu tatws, mae Delana hefyd yn gweithio fel Swyddog Gweithredol Cyfnewid Gwybodaeth i Gyswllt Ffermio. Tiwnich fewn i glywed mwy am ei chefndir, y prosiectau y mae hi wedi gweithio arnynt a’i rhagolygon ar gyfer y dyfodol.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 79 - Datblygiadau calonogol ar gyfer y diwydiant gwlân ym Mhrydain
Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar y rhagolygon calonogol i
Rhifyn 78 - A ddylai fod gan bob busnes fferm gynllun asesu risg yn ei le?
Yn y bennod hon mae Alison Harvey, Cynghorydd Cadwyn Gyflenwi
Rhifyn 77 - Dringo'r ysgol Amaeth
Mae ail bennod yn ein cyfres newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth