Mewnforiwyd y brîd o wartheg Limousin i’r DU gyntaf o Ffrainc 50 mlynedd yn ôl. Ers hynny, mae'r brîd wedi tyfu'n aruthrol mewn poblogrwydd, gan ddod yn un o fridiau bîff mwyaf poblogaidd yn y DU. Yn y bennod hon, clywn gan Dr Delana Davies o fuches pedigri Limousin Tierson, y bu eu theulu’n allweddol wrth gyflwyno’r brîd i Gymru. Clwy'n hefyd gan Alison Glasgow, Rheolwr Technegol Cymdeithas Gwartheg Limousin Prydain am rywfaint o’r ymchwil arloesol sy’n cael ei wneud i wella nodweddion carcas ac effeithlonrwydd porthiant y brîd.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 65 - Gwella perfformiad amgylcheddol ac economaidd y fferm
Mae Geraint Davies o Fferm Fedw Arian Uchaf ger Y Bala yn rhannu
Rhifyn 64 – Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022
Gyda dychweliad hir-ddisgwyliedig digwyddiad Arloesi ac
Rhifyn 63 – Moor Farm: ymgyrch gyson i sicrhau effeithlonrwydd
Mae Andrew Rees o Moor Farm, ger Hwlffordd, yn rhoi pwyslais