Mae chwyddiant amaethyddol wedi dod yn broblem fawr dros y deuddeg mis diwethaf, gyda chynnydd sylweddol mewn costau mewnbwn, yn enwedig gwrtaith a phorthiant. Dyna pam y gwnaethom wahodd James Daniel o Precision Grazing i ymuno â ni ar y bennod hon i drafod sut y gall ffermwyr da byw roi pori cylchdro ar waith y gwanwyn hwn i gynnal cynhyrchiant tra’n lleihau’r defnydd o wrtaith nitrogen a phorthiant wedi’i brynu.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 67 - Ffermio adfywiol ar sail porthiant gyda Marc Jones, Trefnant Hall, Y Trallwng
Yn y bennod hon mae ein Swyddog Technegol Cig Coch Lisa Roberts
Rhifyn 66 - Busnes ac Arloesedd yn Rhanbarth y Basg o Sbaen
Rhywbeth ychydig yn wahanol yn y bennod hon wrth i ni gael ein
Rhifyn 65 - Gwella perfformiad amgylcheddol ac economaidd y fferm
Mae Geraint Davies o Fferm Fedw Arian Uchaf ger Y Bala yn rhannu