Mae chwyddiant amaethyddol wedi dod yn broblem fawr dros y deuddeg mis diwethaf, gyda chynnydd sylweddol mewn costau mewnbwn, yn enwedig gwrtaith a phorthiant. Dyna pam y gwnaethom wahodd James Daniel o Precision Grazing i ymuno â ni ar y bennod hon i drafod sut y gall ffermwyr da byw roi pori cylchdro ar waith y gwanwyn hwn i gynnal cynhyrchiant tra’n lleihau’r defnydd o wrtaith nitrogen a phorthiant wedi’i brynu.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 77 - Dringo'r ysgol Amaeth
Mae ail bennod yn ein cyfres newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth
Rhifyn 76 - Pam dewis gyrfa ym myd amaeth- trafodaeth ymysg panel o newydd-ddyfodiaid
60 mlwydd oed ar gyfartaledd yw oedran ffermwr yng Nghymru, a dim
Rhifyn 75 - Bridio porfeydd: Plannu hadau’r dyfodol
Porfa bydd ffocws y podlediad yma yng nghwmi Cennydd Jones