Mae’r ffarmwr llaeth, Deian Evans, newydd ddychwelyd o daith gwaith 3 mis yng Ngorsaf Ymchwil Halley yn yr Antartig. Ar ôl gweld hysbyseb yn y wasg amaethyddol, manteisiodd Deian ar y cyfle unigryw hwn, gan adael ei bartner Jamie McCoy a’i deulu yng ngofal y ffarm. Tiwniwch i fewn i glywed mwy am ei brofiadau a sut y gwnaeth ei deulu ymdopi tra oedd i ffwrdd.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 104 - Beth yw pridd iach?
Gwrandewch ar y recordiad yma o ddigwyddiad fferm Pentrefelin
Rhifyn 103 - Cloffni mewn gwartheg llaeth
Sut mae gwahanol ddulliau o drosglwyddo gwybodaeth yn dylanwadu
Rhifyn 102 - Cael y gorau o silwair adeg wyna - mae'r cynllunio ar arolygu yn dechrau nawr - Rhan 2
Croeso i Glust i'r Ddaear. Mae hon yn bennod dwy ran sy’n