Mae’r ffarmwr llaeth, Deian Evans, newydd ddychwelyd o daith gwaith 3 mis yng Ngorsaf Ymchwil Halley yn yr Antartig. Ar ôl gweld hysbyseb yn y wasg amaethyddol, manteisiodd Deian ar y cyfle unigryw hwn, gan adael ei bartner Jamie McCoy a’i deulu yng ngofal y ffarm. Tiwniwch i fewn i glywed mwy am ei brofiadau a sut y gwnaeth ei deulu ymdopi tra oedd i ffwrdd.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 90 - Cyfleoedd i arallgyfeirio o fewn y diwydiant garddwriaeth yng Nghymru
Mae adroddiad diweddar yn awgrymu ein bod ni’n cynhyrchu 3.5% o’r
Rhifyn 89- Ai menter ar y cyd yw’r ateb i ddiwydiant sy’n heneiddio?
Alison Harvey sy’n cyflwyno trafodaeth banel rhwng aelod o'r
Rhifyn 88 - Rheoli coetir ac ychwanegu gwerth at goed yn Fron Haul, Abergele
Bydd David Brown a Ruth Pybus yn ymuno â'n harbenigwr Coedwigaeth