Mae yna fentergarwch yn rhedeg trwy wythiennau Llŷr Jones o Fferm Derwydd ger Corwen. Mae’n un o’r ffermwyr hynny sydd ddim yn ofn mentro ac yn y bennod hon cawn glywed am yr holl fusnesau sydd ar waith gan gynnwys yr estyniad i’r busnes wyau, arallgyfeirio i gynnig safle campio gwyllt, ei daith anghoel i’r Wcráin yn ddiweddar a sut mae’r Academi Amaeth wedi cyfrannu at lwyddiant ei holl fusnesau.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 100- Rheoli staff, Pennod 4: Mae pobl, pwrpas, prosesau a photensial’ yn gynhwysion allweddol i redeg tîm llwyddiannus
Yn y bennod olaf hon o’n cyfres rheoli staff, mae Hannah Batty o
Episode 99- Establishing and managing herbal leys
Another opportunity to listen back to a recent webinar at your
Episode 98- Ammonia- the issue and how to limit emissions from farming practices
This podcast takes advantage of a recently recorded Farming