Mae yna fentergarwch yn rhedeg trwy wythiennau Llŷr Jones o Fferm Derwydd ger Corwen. Mae’n un o’r ffermwyr hynny sydd ddim yn ofn mentro ac yn y bennod hon cawn glywed am yr holl fusnesau sydd ar waith gan gynnwys yr estyniad i’r busnes wyau, arallgyfeirio i gynnig safle campio gwyllt, ei daith anghoel i’r Wcráin yn ddiweddar a sut mae’r Academi Amaeth wedi cyfrannu at lwyddiant ei holl fusnesau.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 77 - Dringo'r ysgol Amaeth
Mae ail bennod yn ein cyfres newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth
Rhifyn 76 - Pam dewis gyrfa ym myd amaeth- trafodaeth ymysg panel o newydd-ddyfodiaid
60 mlwydd oed ar gyfartaledd yw oedran ffermwr yng Nghymru, a dim
Rhifyn 75 - Bridio porfeydd: Plannu hadau’r dyfodol
Porfa bydd ffocws y podlediad yma yng nghwmi Cennydd Jones