Mae yna fentergarwch yn rhedeg trwy wythiennau Llŷr Jones o Fferm Derwydd ger Corwen. Mae’n un o’r ffermwyr hynny sydd ddim yn ofn mentro ac yn y bennod hon cawn glywed am yr holl fusnesau sydd ar waith gan gynnwys yr estyniad i’r busnes wyau, arallgyfeirio i gynnig safle campio gwyllt, ei daith anghoel i’r Wcráin yn ddiweddar a sut mae’r Academi Amaeth wedi cyfrannu at lwyddiant ei holl fusnesau.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 65 - Gwella perfformiad amgylcheddol ac economaidd y fferm
Mae Geraint Davies o Fferm Fedw Arian Uchaf ger Y Bala yn rhannu
Rhifyn 64 – Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022
Gyda dychweliad hir-ddisgwyliedig digwyddiad Arloesi ac
Rhifyn 63 – Moor Farm: ymgyrch gyson i sicrhau effeithlonrwydd
Mae Andrew Rees o Moor Farm, ger Hwlffordd, yn rhoi pwyslais