Ein gwestai yr wythnos hon yw’r newyddiadurwr, darlledwr, awdur ac Ysgolhaig Nuffield, Anna Jones. Cafodd Anna ei magu ar fferm ucheldir ei theulu ar y gororau ac mae i’w chlywed yn aml ar raglen Farming Today ar BBC Radio 4. Yn gynharach eleni cyhoeddodd ei llyfr cyntaf – Divide – ac mae’n ymuno â ni ar y podlediad i sôn am y rhaniadau diwylliannol rhwng cymunedau gwledig a threfol a pham na fu erioed amser gwell i bontio’r rhaniad hwnnw.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 65 - Gwella perfformiad amgylcheddol ac economaidd y fferm
Mae Geraint Davies o Fferm Fedw Arian Uchaf ger Y Bala yn rhannu
Rhifyn 64 – Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022
Gyda dychweliad hir-ddisgwyliedig digwyddiad Arloesi ac
Rhifyn 63 – Moor Farm: ymgyrch gyson i sicrhau effeithlonrwydd
Mae Andrew Rees o Moor Farm, ger Hwlffordd, yn rhoi pwyslais