Mae Andrew Rees o Moor Farm, ger Hwlffordd, yn rhoi pwyslais enfawr ar effeithlonrwydd o fewn y busnes. Rhwng 2016 a 2019, roedd y fferm yn un o Safleoedd Arddangos Cyswllt Ffermio lle cynhaliodd arbrawf i fanteision gwndwn amlrywogaeth. Gwrandewch i glywed mwy am ganlyniad y treial, barn Andrew ar wella iechyd y pridd, ei brofiadau o ddefnyddio gwrtaith hylifol a ffyrdd o wneud y gorau o slyri’r fferm.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 65 - Gwella perfformiad amgylcheddol ac economaidd y fferm
Mae Geraint Davies o Fferm Fedw Arian Uchaf ger Y Bala yn rhannu
Rhifyn 64 – Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022
Gyda dychweliad hir-ddisgwyliedig digwyddiad Arloesi ac
Rhifyn 62 - Tyfwr tatws ifanc o Sir Benfro yn gwneud ei farc
Gyda’r tymor plannu tatws wedi hen ddechrau yn Sir Benfro, dyma