Rhywbeth ychydig yn wahanol yn y bennod hon wrth i ni gael ein harwain gan arweinydd yr Academi Amaeth, Llyr Derwydd ac aelodau o’r rhaglen Busnes ac Arloesedd wrth iddynt ymweld â Bilboa a rhanbarth y Basg. Mae'n daith wib o amgylch arferion ffermio amrywiol y rhanbarth, o fferm laeth confensiynol yn Laukiz i winllan a chynhyrchydd tomatos yn Arrankudiaga. Bu'r grŵp hefyd yn ymweld â Mutriku, pentref glan môr lle mae'r gwaith trydan tonnau cyntaf yn Ewrop. Mae’r daith hon yn sicr wedi ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arloeswyr ac entrepreneuriaid ffermio a choedwigaeth yng Nghymru.

Cliciwch yma i wrando


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 84 - Rheoli Staff - Pennod 1: Sut i recriwtio a chadw staff
Yn y gyntaf mewn cyfres o benodau sy'n canolbwyntio ar reoli
Rhifyn 83 - Sgwrs gyda Dr Iwan Owen- Deugain mlynedd o ddarlithio rheolaeth glaswelltir ym Mhrifysgol Aberystwyth
Bydd Cennydd Jones, darlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth a
Rhifyn 82 - Godro defaid yng Nghymru
Cig oen, cig dafad a gwlân, dyna’r cynnyrch rydan ni’n gyfarwydd