Y bennod hon yw'r ail yn ein cyfres ar gyfer cynhyrchwyr dofednod, ond bydd y cynnwys hefyd o ddiddordeb i ffermwyr sy'n defnyddio llawer o ynni ar y safle. Mae Catherine Price, Prif Swyddog Technegol Llaeth a Dofednod Cyswllt Ffermio yn cael cwmni nid un, nid dau ond tri o westeion. Mae'r cynhyrchwyr wyau Llyr Jones ac Osian Williams wedi buddsoddi’n helaeth mewn ynni adnewyddadwy ar y fferm a’r arbenigwr ynni Chris Brooks sy’n rhoi dealltwriaeth ddyfnach o’r hyn sydd wedi arwain at y cynnydd mewn prisiau ynni, a sut y gallwn edrych ar ein heffeithlonrwydd ynni cyn ystyried a yw ynni adnewyddadwy yn dal i fod yn fuddsoddiad ymarferol.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Gwella Effeithlonrwydd ar fferm Glascoed, Y Drenewydd
Cyfle arall i glywed trafodaeth yn ystod y digwyddiad hwn ar
Rhifyn 104 - Beth yw pridd iach?
Gwrandewch ar y recordiad yma o ddigwyddiad fferm Pentrefelin
Rhifyn 103 - Cloffni mewn gwartheg llaeth
Sut mae gwahanol ddulliau o drosglwyddo gwybodaeth yn dylanwadu