Y bennod hon yw'r ail yn ein cyfres ar gyfer cynhyrchwyr dofednod, ond bydd y cynnwys hefyd o ddiddordeb i ffermwyr sy'n defnyddio llawer o ynni ar y safle. Mae Catherine Price, Prif Swyddog Technegol Llaeth a Dofednod Cyswllt Ffermio yn cael cwmni nid un, nid dau ond tri o westeion. Mae'r cynhyrchwyr wyau Llyr Jones ac Osian Williams wedi buddsoddi’n helaeth mewn ynni adnewyddadwy ar y fferm a’r arbenigwr ynni Chris Brooks sy’n rhoi dealltwriaeth ddyfnach o’r hyn sydd wedi arwain at y cynnydd mewn prisiau ynni, a sut y gallwn edrych ar ein heffeithlonrwydd ynni cyn ystyried a yw ynni adnewyddadwy yn dal i fod yn fuddsoddiad ymarferol.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 84 - Rheoli Staff - Pennod 1: Sut i recriwtio a chadw staff
Yn y gyntaf mewn cyfres o benodau sy'n canolbwyntio ar reoli
Rhifyn 83 - Sgwrs gyda Dr Iwan Owen- Deugain mlynedd o ddarlithio rheolaeth glaswelltir ym Mhrifysgol Aberystwyth
Bydd Cennydd Jones, darlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth a
Rhifyn 82 - Godro defaid yng Nghymru
Cig oen, cig dafad a gwlân, dyna’r cynnyrch rydan ni’n gyfarwydd