60 mlwydd oed ar gyfartaledd yw oedran ffermwr yng Nghymru, a dim ond 3% o ffermwyr sydd o dan 35 - beth arall felly y gellir ei wneud i annog newydd-ddyfodiaid i amaethu? Yn ein cyfres dwy ran rydym wedi gofyn i'n pedwar newydd-ddyfodiaid cyntaf ddod at ei gilydd i drafod pam eu bod yn y diwydiant, beth maen nhw'n ei garu amdano a beth yw'r heriau? Mae'r bennod hon hefyd ar gael i'w gwylio ar ein sianel YouTube, cliciwch ar y ddolen hon a gwnewch yn siŵr eich bod yn hoffi'r fideo, tanysgrifio i'r sianel a tharo'r gloch i gael gwybod am unrhyw gynnwys newydd.

Panel: Matt Swarbrick, Peredur Owen, Ernie Richards a Bryn Perry

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 79 - Datblygiadau calonogol ar gyfer y diwydiant gwlân ym Mhrydain
Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar y rhagolygon calonogol i
Rhifyn 78 - A ddylai fod gan bob busnes fferm gynllun asesu risg yn ei le?
Yn y bennod hon mae Alison Harvey, Cynghorydd Cadwyn Gyflenwi
Rhifyn 77 - Dringo'r ysgol Amaeth
Mae ail bennod yn ein cyfres newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth