Mae Angharad Menna, cyflwynydd newydd arall ar y podlediad hwn yn cyfweld â’i gwestai cyntaf, Anna Bowen, Ysgolhaig Nuffield (a noddir gan Ymddiriedolaeth Elusennol Elizabeth Creake) sydd wedi teithio’r byd i astudio dyfodol moesegol ffermio llaeth. O fewn y bennod hon, byddwn yn clywed mewn manylder am eu phrofiadau mewn meysydd megis ymarferoldeb cyswllt buchod a lloi,  y defnydd gorau o semen rhyw, a dod o hyd i farchnad ar gyfer lloi eidion or fuches laeth. A allai’r diwydiant hefyd ddysgu oddi wrth rasio ceffylau a’i drwydded gymdeithasol?

Os yw'r bennod hon yn eich cymell i ehangu'ch gorwelion mae'r ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau Ffermio Nuffield 2024 AR AGOR! Y dyddiad cau yw 31 Gorffennaf 2023, ewch i'w gwefan am ragor o fanylion..

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 90 - Cyfleoedd i arallgyfeirio o fewn y diwydiant garddwriaeth yng Nghymru
Mae adroddiad diweddar yn awgrymu ein bod ni’n cynhyrchu 3.5% o’r
Rhifyn 89- Ai menter ar y cyd yw’r ateb i ddiwydiant sy’n heneiddio?
Alison Harvey sy’n cyflwyno trafodaeth banel rhwng aelod o'r
Rhifyn 88 - Rheoli coetir ac ychwanegu gwerth at goed yn Fron Haul, Abergele
Bydd David Brown a Ruth Pybus yn ymuno â'n harbenigwr Coedwigaeth