Alison Harvey sy’n cyflwyno trafodaeth banel rhwng aelod o'r Academi Amaeth, Alice Bacon ac Anna Bowen, sydd wedi ffurfio eu cytundebau menter ar y cyd eu hunain. Fe glywn sut mae cytundebau ffermio cyfran a chontract wedi rhoi’r cyfle iddynt fod yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar y fferm a rhedeg eu busnes eu hunain. Bydd Eiry Williams, Hwylusydd Olyniaeth Cyswllt Ffermio hefyd yn ymuno â’r sgwrs i dynnu sylw at sut y gall y rhaglen Dechrau Ffermio gefnogi ffermwyr a thirfeddianwyr sy’n dymuno camu’n ôl o’r diwydiant â newydd-ddyfodiaid sy’n chwilio am ffordd i mewn i fyd ffermio.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifin 94 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 3: Pa ddeddfwriaeth sy'n effeithio arnoch chi fel cyflogwr, cyflogai neu weithiwr fferm?
Mae gan bob gweithiwr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth
Rhifin 93 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 2: Cytundebau gweithwyr
Yn ymuno â Rhian Price mae Rhodri Jones, un o gyfarwyddwyr cwmni
Rhifin 92 - Mewnwelediad i'r sefyllfa bresennol o ran ôl-troed carbon ffermydd bîff a defaid yng Nghymru
Mae Cennydd Jones yn cael cwmni Non Williams, Swyddog Arbenigol