Proffil Darparwr - Rwy'n chwilio am bartner busnes

(Amlinelliad o’r cyfle sy’n cael ei ddarparu)

Er mwyn gweld ein Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio cliciwch yma.

Adran 1
MANYLION CYSWLLT
(Ni fyddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth a ddarperir gennych yn yr adran yma ar y wefan. Dim ond gyda’ch caniatad chi bydd y wybodaeth yma yn cael ei rannu gyda darpar ymgeiswyr.)
Fel y darparwyd yn dilyn cofrestru gyda Cyswllt Ffermio
Adran 2
EICH CYFLE
(Bydd y wybodaeth a ddarperir yn yr adran yma yn cael ei chyhoeddi ar y wefan a'i rannu â darpar ymgeiswyr)
Pa ystod oedran sy’n berthnasol i chi?
Ydych chi’n siarad Cymraeg?
(oddeutu 100-150 o eiriau am eich hun/busnes) 
ha
h.y adeiladau, cyfleusterau trin anifeiliaid
Oes llety ar gyfer yr un sy’n chwilio am gyfle?
Pa fath o gytundeb ydych chi’n ystyried?
(?) I ddeall mwy am yr opsiynau ewch I dudalen 22-23 yn y Llawlyfr Mentro.
Mwy o annibyniaeth i’r Darparwr (tirfeddianwr):
Mwy o annibyniaeth i’r Darparwr (tirfeddianwr):
Rhannu Rheolaeth:
Rhannu Rheolaeth:
Mwy o annibyniaeth i’r Ceisiwr:
Mwy o annibyniaeth i’r Ceisiwr: