Mae’r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad ar bwysigrwydd peillwyr a sut y gall camau syml wrth ffermio da byw ar laswellt gynnig bwyd i wenyn a pheillwyr eraill.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Adnoddau Dynol ar y Fferm
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol
Clafr Defaid
Fe fydd yr uned hon yn eich cynorthwyo i ganfod a rhwystro
Wyna Sylfaenol
TMae'r modiwl hwn yn disgrifio'r gofynion ymarferol a