Coleg Cambria

Dewch o hyd i mi yn: Ffordd Celstryn, Cei Connah, Sir y Fflint CH4 5BR

Mae'r cyfleoedd hyn yn eich galluogi i: ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i adeiladu dyfodol llwyddiannus, gweithio gyda modelau rôl ysbrydoledig, archwilio mentrau cymdeithasol a chyfleoedd i weithio er lles y gymuned yn ogystal ag ymchwilio i gychwyn eich cyfleoedd eich hun a hunangyflogaeth.

Gall Coleg Cambria gynnig i chi:

  • Clybiau menter Myfyrwyr Coleg Cambria (ar y safle)
  • Cefnogaeth a chyngor cychwyn busnes Un i Un
  • Heriau Tîm (rhyng-safleoedd yn ogystal â chystadlaethau cenedlaethol)
  • Gweithgareddau wythnos Fenter Fyd-eang
  • Marchnad a ffeiriau myfyrwyr
  • Modelau rôl ysbrydoledig a gweithdai
  • Busnes Menter Rhwydwaith (BEN), Clwb Menter (oddi ar y safle)
  • Cystadlaethau tymhorol (unigolion a thimau)
  • Cysgodi Entrepreneuraidd
  • Prosiectau ar y cyd gyda graddedigion Glyndŵr

Cewch wybod mwy yn: https://www.cambria.ac.uk/cambria-life/enterprise/  

Facebook: www.facebook.com/theskillspage/ 

Twitter: @yes_hub

 

Y Tîm

Judith Alexander -  judith.alexander@cambria.ac.uk

Rona Griffiths -  rona.griffiths@cambria.ac.uk