Coleg Gwent

Menter Dysgwr:

Beth sy’n mynd â dy fryd? Beth sy’n ennyn dy ddiddordeb? Beth sy’n eich ysbrydoli chi? Hoffech chi archwilio eich meddyliau a'ch syniadau ac o bosibl eu troi’n fusnes neu’n fenter gymdeithasol?

Gall Coleg Gwent gynnig i chi:

 • Cystadlaethau/Heriau Coleg Gwent
 • Digwyddiadau
 • Clwb Menter
 • Gofod Deori yn Blas ar Fenter
 • Mynediad at gyllid ar gyfer menter/menter gymdeithasol
 • Cymorth mentora un i un
 • Wythnos cychwyn Menter/busnes
 • Bwrsariaethau Menter
 • Cyngor ac arweiniad
 • Modelau Rôl
 • Gŵyl Fenter

Dewch i wybod mwy yn: https://www.coleggwent.ac.uk/cy 

Facebook: https://www.facebook.com/ColegGwent

Twitter: https://twitter.com/coleggwent#

 

Y Tîm

Zoe Blackler - Zoe.Blackler@coleggwent.ac.uk

Dan Coles - Dan.Coles@coleggwent.ac.uk