Coleg Gwent

Menter y Dysgwyr

Beth ydych chi'n angerddol amdano? Beth sy'n eich ysbrydoli? Ydych chi'n meddwl "pam nad oes neb yn gwerthu...?" neu "Byddwn i wrth fy modd yn gweithio i mi fy hun"?

Os ydych chi'n egin entrepreneur neu'n dymuno darganfod mwy, yna rydyn ni'n cynnig cyngor, ysbrydoliaeth, cefnogaeth a syniadau ac yn eich helpu i greu a datblygu busnes neu fenter gymdeithasol!

Gall Uchelgais CG gynnig i chi:

 • Dechreuwch eich gweithdai a'ch gweminarau busnes eich hun

 • Cynllunio busnes a gweithdai magu hyder

 • Cymorth ysgrifennu cynllun busnes

 • Cefnogaeth mentora un i un

 • Cyngor a chefnogaeth ariannol

 • Cyflwyniadau Model Rôl Syniadau Mawr Cymru Ysbrydoledig. Cael eich ysbrydoli gan entrepreneuriaid lleol llwyddiannus!

 • Mynediad i rwydwaith gwych o gynghorwyr busnes a mentoriaid

 • Gwobr Tafflab – gwneud cais am gyllid a chymorth mentora

 • Digwyddiadau Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang (cadwch lygad am hyn yng nghanol mis Tachwedd!)

 • Ffeiriau a digwyddiadau menter a dilyniant

 • Heriau menter

Y Tîm

Zoë Binning – Hyrwyddwr Menter Zoe.Binning@coleggwent.ac.uk

Darganfyddwch fwy yn: Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd - Coleg Gwent

Facebook: http://www.facebook.com/ColegGwent

Twitter: @coleggwent