Coleg Gŵyr Abertawe

Dewch o hyd i ni: ar y 3ydd Llawr, safle Tŷ Coch yn ystafell C26

Rydym hefyd yn darparu cefnogaeth, anogaeth a hyfforddiant i'r rhai sy'n dymuno cychwyn eu busnes eu hunain. Caiff Myfyrwyr Preswyl eu mentora gan y Swyddog Menter, Lucy Turtle, ac mae hi’n trefnu digwyddiadau menter i annog pob myfyriwr i ennill sgiliau entrepreneuraidd er mwyn symud ymlaen i gyflogaeth/ addysg uwch / hunangyflogaeth.

Gall Coleg Gŵyr Abertawe gynnig:

 • Her Fenter Byd-Eang
 • Gweithdai Syniadau Mawr Cymru
 • Wythnos Cychwyn Busnes
 • Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang
 • Bwrsariaethau Menter
 • Gweithdai Cyflogadwyedd/  Ffug Gyfweliadau
 • Gweithday Modelau Role Syniadau Mawr Cymru
 • Cystadlaethau syniadau busnes
 • Bŵtcamp Menter/ clybiau ar ôl ysgol
 • Dathlu Dyniadau Mawr Cymru
 • Cynllun cysgodi entrepreneuriaid
 • Canllawiau Cychwyn Busnes a mynediad at fentora, gofod deori
 • Myfyrwyr Preswyl i gefnogi’r tîm Menter i drefnu, , hyrwyddo digwyddiadau a rheoli cystadlaethau yn y DU e.e. Arian am Oes

Dewch i wybod mwy yn: http://www.gowercollegeswansea.ac.uk  http://www.entrepreneurshipacademywales.co.uk

Facebook: https://www.facebook.com/GowerCollegeSwansea

Twitter: https://twitter.com/gowercollegeswa

 

Y Tîm

Medi Williams - Medi.Williams@gowercollegeswansea.ac.uk