Coleg Penybont

Dewch o hyd i mi yn: Ystafell A1:04 Campws Heol y Bont-faen

Menter Dysgwr: Gall myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau menter a chyflogadwyedd drwy heriau a chystadlaethau a cheisio cefnogaeth a chyfeirio ar gyfer syniadau busnes a phrosiectau oddi wrth Ruth Rowe.

Gall Coleg Penybont gynnig:

  • Gweithdai cychwyn eich busnes eich hun
  • Gweithdai cynllunio busnes
  • Heriau Menter pwrpasol
  • Heriau Menter Rhanbarthol
  • Cefnogaeth fentora Un i Un
  • Digwyddiadau Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang
  • Bwrsariaethau Menter
  • Cyngor ac arweiniad
  • Modelau Rôl
  • Gwobr Fenter Flynyddol

Dewch i wybod mwy yn: http://www.bridgend.ac.uk/learner-support/how-we-can-help/enterprise/

Facebook: https://www.facebook.com/bridgendcollege

Twitter: https://twitter.com/bridgendcollege