Coleg Sir Benfro

Dewch o hyd i ni: Campws Hwlffordd. Ystafell S7.6

Mae'r gwasanaethau yn cynnig:

  • Mentora busnes - i ddatblygu eich syniadau busnes
  • Cystadlaethau
  • Wythnos Menter Fyd-eang
  • Sesiynau Model Rôl
  • Cyfleoedd i brofi masnach - cymryd rhan yn ein marchnadoedd bychain a Ffeiriau Nadolig a Gwanwyn

Y tîm

David Gleed - Pencampwr Menter

Dewch i wybod mwy yn: www.pembrokeshire.ac.uk 

Facebook: PembrokeshireCollege

Twitter: @PembsCollege