Coleg Sir Gar

Dewch o hyd i mi: A19, Campws Craig

Mae cymorth a chyngor bob amser ar gael i'r rhai sy'n awyddus i ddatblygu eu meddylfryd entrepreneuraidd.

Gall Coleg Sir Gâr gynnig i chi:

  • Her Fenter Fyd-eang
  • Cystadleuaeth Prentis Coleg Sir Gâr
  • Symposiwm Menter AU
  • Cystadleuaeth Dreigiau Gorllewin Cymru
  • Modelau Rôl Syniadau Mawr Cymru
  • Gweithdai Cychwyn Busnes
  • Mentora 1:1
  • Wythnos Fenter Fyd-eang
  • Llysgenhadon Menter

Y Tim

Becky Pask- Becky.Pask@colegsirgar.ac.uk

 

Dewch i wybod mwy yn: http://www.colegsirgar.ac.uk/

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Coleg-Sir-Gar/30328240961

Twitter: @Colegsirgar