Coleg y Cymoedd

Dewch o hyd i ni yn: Campysau Nantgarw, Aberdâr, y Rhondda ac Ystrad Mynach

Mae'r rhain yn cael eu cynnal ar bob campws a bydd yn denu eich syniadau mentrus!. Bydd yna bob amser ddigwyddiad i chi gymryd rhan ynddynt. Os ydych yn ddarpar entrepreneur, yna rydym yn cynnig cyngor, ysbrydoliaeth ac atgyfeiriadau arbenigol.

Gall Coleg y Cymoedd gynnig:

  • Her Ciwb Coleg y Cymoedd. Allwch chi ei adeiladu mewn 5 munud?
  • Catalydd Menter. Beth yw eich cryfderau mewn tîm?
  • Wythnos Fenter Fyd-eang. Cadwch lygad am hyn ym mis Tachwedd. Cymerwch ran!
  • Cyfnewid Lle: Cynllunio, prynu stoc a masnachu mewn siop yng nghanol y ddinas
  • Brolio/ The Pitch y Sefydliad Siartredig Marchnata
  • Her Fenter Fyd-eang. Allech chi fod y tîm i gynrychioli'r coleg? 
  • Big Pitch. Digwyddiad Marchnata Byw. Allwch chi feddwl am syniadau i helpu'r busnes lleol? 
  • Micro Tyco. Faint o arian allwch chi ei godi gan gychwyn gyda £1 yn unig? 
  • Ffair Fenter y Gaeaf. Pa dîm all fod y masnachwyr gorau?
  • Cyflwyniadau Modelau Rôl. Cyfle i gael eich ysbrydoli gan Entrepreneur Cymreig llwyddiannus!

Y Tim

Matthew Watts, Hyrwyddwr Menter - Matthew.Watts@cymoedd.ac.uk

Dewch i wybod mwy yn: http://www.cymoedd.ac.uk/enterprise/enterprise.aspx

Facebook: www.facebook.com/ColegyCymoedd

Twitter: www.twitter.com/ColegyCymoedd