Llun amserlen

 

8 Tachwedd 2021 – Cofrestrwch eich cais

15 Tachwedd 2021 Anfonir pecynnau cais i’r rhai sydd wedi cofrestru.

O Dachwedd 2021 – Mai 2022  – Gwobr fisol i’r rhai sy’n cofrestru gyda syniad ac yn uwch lwytho llun i’w arddangos yn ein ‘Oriel’

27 Mai 2022 – 4pm – Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i Gystadleuaeth Y Criw Mentrus – Ymgeisiwch yma os gwelwch yn dda

Nodyn i'ch atgoffa: gall ysgolion gyflwyno unrhyw nifer o gynigion ym mhob categori (Cynradd Is a Chynradd Uwch) neu gellir cyflwyno ceisiadau ar gyfer Cynradd Is ac Uwch gyda'i gilydd. Cofiwch, gallwch gynnig gymaint o geisiadau ag y dymunwch ar gyfer pob categori, ac ni chyfyngir ar nifer y plant sy’n cymryd rhan ym mhob cais.

6 Mehefin 2022  - Hysbysir yr ysgolion am y dewisiadau ar gyfer y Rowndiau Cynderfynol 

6 Mehefin 2022 ymlaen  – Cyfweliadau rhithwir y Cynderfynwyr gyda phanel o feirniaid

17 Mehefin 2022 – Cynhelir y Rownd Gynderfynol Rhithwir ar-lein

Diwedd Mehefin 2022  – Cyfweliadau Rhithwir Terfynwyr Cendelaethol gyda phanel o Feirniaid 

6 Gorffennaf 2022 – Cynhelir y Rownd Derfynol Genedlaethol Rhithwir ar-lein


CYHOEDDI’R ENILLWYR A’R RHAI SY’N DOD YN AIL