Llun amserlen

 

1 Hydref 2019 – Cofrestru eich cais.

O 12 Hydref 2019 – Anfon pecynnau cais i’r ysgolion sydd wedi cofrestru.

O fis Rhagfyr 2019 i fis Mai 2020 – Gwobr fisol i ysgolion sy’n cofrestru gyda syniad.

11 Mai 2020 – 4pm – Dyddiad cau i geisiadau ar gyfer Cystadleuaeth y Criw Mentrus – Cyflwynwch eich cais yma neu anfonwch i’r cyfeiriad canlynol:

Criw Mentrus d/o Prospects Cazbah, 2il Lawr, East Wing Ivor House, Stryd y Bont, Caerdydd, CF10 2EE

Cofiwch mai hyd at 1 cais yr un y gall ysgolion ei gyflwyno yn y ddau gategori oedran (Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2)

Erbyn 22 Mai 2020 – Hysbysu’r ysgolion am bwy sydd wedi’i ddewis ar gyfer Rownd Derfynol eu Rhanbarth.

Rowndiau Terfynol Rhanbarthol ledled Cymru

Dydd Mawrth 9 Mehefin - Llancaiach Fawr, Nelson

Dydd Mercher 10 Mehefin - Grand Pavilion, Porthcawl

Dydd Iau 11 Mehefin - Fferm Folly, Kilgetty

Dydd Mercher 17 Mehefin - Hafren, Y Drenewydd

Dydd Iau 18 Mehefin - Canolfan Glasdir, Llanrwst


Cystadleuaeth y Cyfnod Sylfaen (4-7 oed)

Enillwyr y rowndiau terfynol rhanbarthol fydd yn cael eu datgan yr enillwyr cyffredinol. Dyma fydd uchafbwynt eu cystadleuaeth. Gobeithiwn eu gweld yn y Rownd Derfynol Genedlaethol pan maent yn hŷn.

Cystadleuaeth Cyfnod Allweddol 2 (8-11 oed)

Bydd y ceisiadau llwyddiannus o bob rownd derfynol ranbarthol yn mynd ymlaen i’r Rownd Derfynol.

Gorffennaf 2019 – Rownd derfynol i’w chynnal. 

Caiff lwfans llety dros nos ei ddarparu ar gyfer timau’r Rownd Derfynol Genedlaethol sy’n teithio mwy na 50 milltir neu fwy nag 1 awr bob ffordd i’r lleoliad, ynghyd â chyfraniad o hyd at £100 ar gyfer teithio i  ac yn ôl o’r lleoliad (cyfrifir y pellter o gyfeiriad yr ysgol i’r lleoliad).

 

CYHOEDDI’R ENILLWYR A’R RHAI SYDD YN YR AIL SAFLE