Llun amserlen

 

O 5 Tachwedd 2018 – Cofrestru eich cais.

 

O 12 Tachwedd 2018 – Anfon pecynnau cais i’r ysgolion sydd wedi cofrestru.

 

O fis Rhagfyr 2018 i fis Mai 2019 – Gwobr fisol i ysgolion sy’n cofrestru gyda syniad.

 

13 Mai 2019 – 4pm – Dyddiad cau i geisiadau ar gyfer Cystadleuaeth y Criw Mentrus – Cyflwynwch eich cais yma neu anfonwch i’r cyfeiriad canlynol:

Criw Mentrus d/o Prospects Cazbah, 2il Lawr, East Wing Ivor House, Stryd y Bont, Caerdydd, CF10 2EE

Cofiwch mai hyd at 1 cais yr un y gall ysgolion ei gyflwyno yn y ddau gategori oedran (Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2)

 

Erbyn 24 Mai 2019 – Hysbysu’r ysgolion am bwy sydd wedi’i ddewis ar gyfer Rownd Derfynol eu Rhanbarth.

 

10 – 21 Mehefin 2019 – Cynnal y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol ledled Cymru.

 13 Mehefin - Llancaiach Fawr, Caerffili

17 Mehefin - Canolfan Gynhadless Glasdir, Llanrwst

18 Mehefin - Yr Hafren, Y Drenewydd

20 Mehefin - Pafiliwn y Grand, Porthcawl

21 Mehefin - Fferm Folly, Cilgeti


Cystadleuaeth y Cyfnod Sylfaen (4-7 oed)

 

Enillwyr y rowndiau terfynol rhanbarthol fydd yn cael eu datgan yr enillwyr cyffredinol. Dyma fydd uchafbwynt eu cystadleuaeth. Gobeithiwn eu gweld yn y Rownd Derfynol Genedlaethol pan maent yn hŷn.

 

Cystadleuaeth Cyfnod Allweddol 2 (8-11 oed)

 

Bydd y ceisiadau llwyddiannus o bob rownd derfynol ranbarthol yn mynd ymlaen i’r Rownd Derfynol.

 

2 Gorffennaf 2019 – Rownd derfynol i’w chynnal – Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Llandaf.  Bydd pob tîm yn cael lwfans tuag at lety dros nos yn ogystal â hyd at £100 i dalu am deithio os yw’r ysgol dros 50 milltir o'r lleoliad.

 

CYHOEDDI’R ENILLWYR A’R RHAI SYDD YN YR AIL SAFLE