Llun amserlen

 

O 2 Tachwedd 2020 – Cofrestrwch eich cais   

O 6 Tachwedd 2020 Anfonir pecynnau cais i’r rhai sydd wedi cofrestru.

O Dachwedd 2020 i Mai 2021Gwobr fisol i’r rhai sy’n cofrestru gyda syniad ac yn uwch lwytho llun i’w arddangos yn ein ‘Oriel’

7 Mehefin 2021 – 4pm – Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i Gystadleuaeth Y Criw Mentrus– Ymgeisiwch yma os gwelwch yn dda

Nodyn i'ch atgoffa: gall ysgolion gyflwyno unrhyw nifer o gynigion ym mhob categori (Cynradd Isaf a Chynradd Uchaf) neu gellir cyflwyno ceisiadau ar gyfer Cynradd Is ac Uchaf gyda'i gilydd. Cofiwch, gallwch gynnig gymaint o geisiadau ag y dymunwch ar gyfer pob categori, gan gynnwys y categori cymunedol /aelwyd y cartref, cyhyd â bod plant gwahanol yn ymwneud â phob gweithgaredd..  

 

Bydd pob cais yn cael ei feirniadu gan banel o entrepreneuriaid (Modelau Rôl Syniadau Mawr Cymru) wedi'u lleoli yn un o 3 rhanbarth Cymru (Gogledd, Gorllewin / Canolbarth, De)

Byddant yn dewis y 10 ymgais orau i gymryd rhan ym mhob un o'r 3 digwyddiad Rhanbarthol rhithwir - cyfanswm o 30 ymgais..

Erbyn diwedd Mehefin 2021 – hysbysir ymgeiswyr eu bod wedi eu dewis ar gyfer eu Rownd Derfynol Ranbarthol. 

Cynhelir y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol Rhithwir ar draws Cymru

Cynhelir 3 Rownd Derfynol Ranbarthol ar lein yng nghanol Mehefin  2021

Bydd y prif gynigion o bob rownd derfynol ranbarthol yn cyrraedd y Rownd  Derfynol Genedlaethol

Yng nghanol mis Gorffennaf 2021 – Cynhelir y Rownd Derfynol Genedlaethol rhithwir

CYHOEDDI‘R ENILLWYR A’R RHAI SY’N DOD YN AIL