Enillwyr a Gwobrau

Yr Enillwyr

Cyhoeddir yr enillwyr ar wefan Syniadau Mawr Cymru ar 22ain Mehefin 2022. Bydd detholiad o’r syniadau buddugol yn cael eu harddangos ar wefan Syniadau Mawr Cymru a gwefannau ein partneriaid.

 

Y Gwobrau

Bydd 3 enillydd rhanbarthol (11-16) yn derbyn £100 y gallant ei roi i fenter gymdeithasol neu elusen o’u dewis – ynghyd â hwdi Syniadau Mawr Cymru

Bydd 3 enillydd rhanbarthol (16-18) yn derbyn £100 y gallant ei roi i fenter gymdeithasol neu elusen o’u dewis – ynghyd â hwdi Syniadau Mawr Cymru

Bydd 1 syniad buddugol (yng nghategori 16-18 mlwydd oed) yn derbyn hyd at £200, yn ogystal â chefnogaeth mentora i’w helpu i ddatblygu eu syniad busnes.

Bydd pob ymgeisydd yn derbyn tystysgrif cyflawniad digidol.