Glyndŵr University

Croeso i Ganolfan Fenter y Zôn:

Os oes gennych syniad busnes ac eisiau cymorth i gychwyn arni… eisiau cefnogaeth gyda phrosiect menter neu’n dymuno datblygu eich sgiliau ar gyfer cyflogadwyedd... Mae’r Zôn yma i chi.

Mae’r Zôn wedi ei leoli yng Nghanolfan Edward Llwyd ar ein prif Gampws yn Wrecsam. Ffoniwch Zôn ar 01978 293 297.

Rydym yn cynnig:

-Gweithdai gydag Arweinwyr ac Arbenigwyr Busnes

-Cystadlaethau Rhanbarthol, Cenedlaethol a Rhyngwladol

-Lle i Gyfarfod, Cynllunio a Datblygu eich Syniadau

-Digwyddiadau Rhwydweithio i Wneud Cysylltiadau a Chael Ysbrydoliaeth

-Gweithgareddau Ymarferol i Ddatblygu eich Sgiliau Menter

-Cefnogaeth Gychwynnol i Sefydlu eich Busnes

Cyrsiau Busnes a Menter a gynigir ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam:  

BA (anrh) Busnes (Rhan-amser a Llawn amser)

BA (anrh) Busnes Cymhwysol (Llawn amser yn unig)

BA (anrh) Busnes, Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr (Llawn amser yn unig)

BSc (anrh) Menter ac Arloesi Digidol (Llawn amser yn unig)

MBA Gweinyddu Busnes (Llawn amser yn unig)

Noder – Mae rhai o’r cyrsiau a restrir uchod hefyd yn cynnwys opsiwn blwyddyn sylfaen. Gweler gwefan Prifysgol Glyndŵr Wrecsam am fwy:  https://www.glyndwr.ac.uk/cy/A-Z/

 

Gwefan:  https://www.glyndwr.ac.uk/cy/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/zoneglyndwr/

Twitter: @zoneglyndwr

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8491120

Youtube: https://www.youtube.com/user/GlyndwrZone

Blog: https://wrexhamglyndwrzone.wordpress.com/blog/

 

Y Tîm:

Laura Gough - l.gough@glyndwr.ac.uk

Charlotte Oram-Gettings - charlotte.oram-gettings@glyndwr.ac.uk

Megan Breakwell - Megan.Breakwell@glyndwr.ac.uk