Grŵp Llandrillo Menai, Campws Bangor

Dewch o hyd i mi: Campws Bangor

Ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n dymuno datblygu syniad busnes byddwn yn rhoi cymorth i helpu cael eich syniad ar ei draed. Byddwn hefyd yn ceisio nodi cefnogaeth ymarferol ac ariannol eraill, felly os hoffech naill ai ymchwilio i'r profiad o sut beth fyddai rhedeg eich busnes eich hun, neu bod gennych syniad busnes pendant, cofiwch gysylltu â mi.

Gallwn gynnig i chi:

  • Clybiau Menter Grŵp Llandrillo Menai (cwrdd ag eraill sydd â syniadau busnes a dysgu mwy gyda'ch gilydd)
  • Cystadleuaeth Fenter (gweithio gyda'ch ffrindiau i gystadlu yn erbyn myfyrwyr eraill ar draws y coleg, Cymru a'r Byd.)
  • Gweithdai arloesi i'ch helpu i gynhyrchu syniadau busnes newydd
  • Cefnogaeth uniongyrchol i ddatblygu a lansio eich syniad busnes
  • Cefnogaeth i ddatblygu cynnyrch a’i gael i'r farchnad
  • Cyfle i fasnach brofi mewn digwyddiadau yn y coleg ac mewn marchnadoedd eraill

Dewch i wybod mwy yn: https://www.gllm.ac.uk/

Facebook: https://www.facebook.com/yeshubnorthwestwales

Twitter: @colegllandrillo

 

Y Tîm

Karen Aerts - aerts1k@gllm.ac.uk