Gweithgareddau Menter ar gyfer Disgyblion Cynradd Is (3 i 7 oed)

Llun Callum fel Cymorth i'r Cwricwlwm

Gweithgareddau Menter ar gyfer Disgyblion Cynradd Is (plant 3 i 7 oed)

  Adnodd Amcan Dysgu Fformat
1 Beth sy’n digwydd yn lleol? Rhoi cyfle i blant ymchwilio i’r amrywiaeth o swyddi yn eu hardal a’u helpu i ddeall y gwaith mae pobl yn ei wneud Adnoddau y gellir eu lawrlwytho
2 Beth allwn ni ei wneud? Creu syniadau ar gyfer prosiect menter. Adnoddau y gellir eu lawrlwytho
3 Â phwy fyddwn ni yn siarad? Galluogi disgyblion i ddarparu ar gyfer ymweliad i’r ysgol gan gynrychiolydd o fusnes lleol. Adnoddau y gellir eu lawrlwytho
4 Beth wnaethom ni ei ddarganfod? Casglu gwybodaeth am gwmni neu wasanaeth lleol. Adnoddau y gellir eu lawrlwytho
5 Beth mae pobl eisiau? Cynnal ymchwil syml i’r farchnad. Adnoddau y gellir eu lawrlwytho
6 Beth fyddwn yn ein galw ein hunain? Annog gwneud penderfyniadau a gweithio gydag eraill. Adnoddau y gellir eu lawrlwytho
7 Sut y gallwn hysbysebu? Galluogi’r disgyblion i greu hysbyseb am eu cynnyrch neu wasanaeth. Adnoddau y gellir eu lawrlwytho
8 Gallwn ei wneud. Datblygu gwaith tîm drwy wneud cynnyrch Adnoddau y gellir eu lawrlwytho
9 Sut ydym ni yn ymdrin a chwsmeriaid? Datblygu sgiliau wrth werthu eu cynnyrch neu wasanaeth. Adnoddau y gellir eu lawrlwytho
10 Gallwn ei werthu Datblygu sgiliau mewn gwerthu eu cynnyrch neu wasanaeth Adnoddau y gellir eu lawrlwytho
11 Pa mor dda wnaethom ni? Galluogi disgyblion i adolygu llwyddiant eu gweithgaredd menter Adnoddau y gellir eu lawrlwytho