NPTC Group - Campws Castell Nedd

Dewch o hyd iddynt: Centerprise, Campws Castell Nedd

Mae Centerprise yn darparu cyfleusterau deori a chefnogaeth i fusnesau newydd mae hefyd yn ganolbwynt i fyfyrwyr sydd eisiau datblygu eu sgiliay menter a syniadau. Mae'r cymorth ar gael i holl fyfyrwyr NPTC pa bynnag gampws maent arno. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Gall NPTC cynnig i chi:

  • Cyflwyniad i Sesiynau Menter
  • Sgyrsiau Model Rôl a Gweithdai Ysbrydoledig
  • Ffeiriau masnach y Nadolig a'r Gwanwyn
  • Internships menter i fyfyrwyr
  • Sesiynau blasu busnes
  • Cymorth deori gan gynnwys defnydd o ofod swyddfa proffesiynol
  • Cymorth i ddatblygu eich syniad MAWR
  • Digwyddiadau Menter Coleg gan gynnwys yr Her Menter Fyd-eang
  • Sesiynau sgiliau menter wedi eu deilwra
  • Cymerwch ran yn eich cymuned gyda ein partneriaethau cymunedol a busnes

Y Tim

Cara Mead -  cara.mead@nptcgroup.ac.uk

Newton Brown - Newton.brown@nptcgroup.ac.uk

 

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth: http://www.nptcgroup.ac.uk/en/study-at-nptc/enterprise-entrepreneurship.php?centerprise

Facebook: https://www.facebook.com/CenterpriseNPTCGroup

Twitter: @centerpriseNPTC