Prifysgol Abertawe

Dere i weld ni yn: iNCEPTUM Room 261 Talbot Building, Singleton Campus / 364 3rd Floor School of Management

P'un ai yw’n ddigwyddiad, yn gystadleuaeth, yn hyfforddiant neu ddim ond sgwrs, mae’r tîm yn IFEL yno i gefnogi ac ysbrydoli.

Gall IFEL gynnig i chi:

  • Cyngor a mentora 1:1
  • Sesiynau galw heibio a chymorthfeydd
  • Cystadlaethau a Digwyddiadau Cymdeithasol
  • Rhwydweithio
  • Sialens Busnes £250
  • Chyngor IP a Phatent 
  • Llif Cyngor Cyllid a Chyllido
  • Cystadleuaeth Busnes y DU
  • Her Varsity gyda Phrifysgol Caerdydd
  • Konetics - Cymdeithas Fenter

Y Tim

Rhodri Evans, Enterprise Support Officer  - rhodri.l.evans@swansea.ac.uk

 

Dewch i wybod mwy yn: http://www.swansea.ac.uk/employability-academy/

Facebook: facebook.com/entzswanseauni

Twitter: @entzswanseauni