Prifysgol Abertawe

Dewch i weld ni yn: Ystafell LaunchPad 233 Adeilad Talbot, Campws Singleton

P'un a yw'n ddigwyddiad, yn gystadleuaeth, yn hyfforddiant neu'n sgwrs yn unig, mae'r tîm Menter yno i gefnogi ac ysbrydoli.

Cymorth ar gael:

  • Cyngor a mentora 1:1
  • Sesiynau galw heibio a chymorthfeydd
  • Cystadlaethau a Digwyddiadau Cymdeithasol
  • Rhwydweithio
  • Cystadlaethau Ariannu

  • Profi Cyfleoedd Masnachu

  • Datblygu Sgiliau
  • Gweithdai
  • Lleoliadau Gwaith Entrepreneuraidd
  • Chyngor IP a Phatent

Darganfyddwch mwy yma: www.swansea.ac.uk/enterprise

Facebook: facebook.com/entzswanseauni

Instagram: @Enterprise_swanuni

Manylion cyswllt: enterprise@swansea.ac.uk

Y Tîm

Kelly Jordan 

Angus Phillips

Paige Windiate

Emma Dunbar