Prifysgol Aberystwyth

Dere i weld ni: ar y Llawr Gwaelod Isaf, Swyddfa’r RB&I, Y Ganolfan Ddelweddu, Campws Penglais

Gan weithio'n agos gyda'n partneriaid yn Antur Teifi a Menter a Busnes, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o ddigwyddiadau i ymgysylltu’r rhai sydd â diddordeb mewn entrepreneuriaeth; grymuso’r rhai sydd â syniadau busnes pendant ac arfogi’r rhai sy'n cychwyn mentrau newydd gyda gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant a chyfleoedd rhwydweithio.

  • Clwb Menter Crisalis
  • Digwyddiadau "Menter Dydd Mercher"
  • Mentora un-i-un
  • Sgyrsiau gan Fodel Rôl Ysbrydoledig
  • Cystadlaethau Menter
  • Cyfeirio at gyllid
  • Wythnos Cychwyn Busnes Blynyddol
  • Mynediad i fenthyciadau cychwyn busnes a bwrsarïau i raddedigion
  • Cyfleoedd Cysgodi Menter
  • Cyfleoedd Rhwydweithio Gwych

Dewch i wybod mwy yn: www.aber.ac.uk/crisalis

Facebook: www.facebook.com/AberUni.Enterprise

Twitter: @Prifysgol_Aber