Prifysgol Aberystwyth

Dewch i weld ni: ar y Llawr Gwaelod Isaf, Swyddfa’r RB&I, Y Ganolfan Ddelweddu, Campws Penglais

Mae AberPreneurs ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion, staff ac eraill sy'n dymuno dechrau busnesau neu fentrau cymdeithasol newydd.  Gan weithio'n agos gyda'n partneriaid yn Syniadau Mawr Cymru, rydym yn cynnig ystod eang o ddigwyddiadau i gynnwys y rhai sydd â diddordeb mewn entrepreneuriaeth; grymuso'r rhai sydd â syniadau busnes pendant a rhoi gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant a chyfleoedd rhwydweithio i'r rhai sy'n dechrau busnes neu fentrau cymdeithasol newydd.

  • Digwyddiadau "Menter Dydd Mercher"
  • Mentora un-i-un
  • Sgyrsiau Model Rôl "Cipolygon Entrepreneuraidd"
  • Cystadleuaeth Syniadau Busnes Blynyddol InvEnterPrize £10,000
  • Cyfeirio at gyllid
  • Wythnos Dechrau Busnes Blynyddol yr Haf ar y cyd â phob coleg a phrifysgol yng Nghymru
  • Cyfleoedd Rhwydweithio Gwych

Ffôn: 01970 622378

E-bost: aberpreneurs@aber.ac.uk

Darganfyddwch mwy yn: www.aber.ac.uk/aberpreneurs

Facebook: www.facebook.com/AberUni.Enterprise  

Twitter: @Prifysgol_Aber

 

Y Tîm

Tony Orme - Rheolwr Menter - awo@aber.ac.uk 

Louise Somerfield - Cymorthwydd Gweinyddol Menter - los14@aber.ac.uk 

Jo Hiatt – “Mentergarwch yn y cwricwlwm” – jeb@aber.ac.uk