Prifysgol Caerdydd

Dewch o hyd i ni ar yr 2il lawr Adeilad Undeb y Myfyrwyr

Mae menter yn ymwneud â meddwl yn greadigol, sylwi ar gyfleoedd, gwneud i bethau ddigwydd, a datblygu sgiliau ar gyfer bywyd. Mae’n fwy na dim ond busnes; mae'n ymwneud â’ch helpu i wneud y mwyaf o’ch hun. Mae tîm Menter Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o ffyrdd i wella eich profiad myfyriwr a’ch gwneud yn fwy cyflogadwy.

 

Cymerwch ran yn y canlynol a mawr fydd eich gwobr:

  • Her Arloesi Prifysgol Caerdydd: ennill gwobr ariannol
  • Ignite: ennill toreth eang o sgiliau busnes mewn ychydig ddyddiau
  • Cysyniad: ennill gwobr ariannol a chyfle i ddylunio briff hysbysebu ar gyfer cwmni mawr
  • Ymgynghorydd busnes ar y safle: cael cyngor ar eich syniadau busnes
  • Gweithdai Menter: datblygu eich CV a dod yn fwy cyflogadwy
  • iSolve: Profi Ymchwil Masnachol a dadansoddi masnachol o ymchwil prifysgol unigryw i ôl-raddedigion
  • Gweithdai Busnes: cael gwybod sut i gael bwrsariaethau, cyllid a chymorth cychwyn busnes eraill
  • Wythnos Cychwyn Busnes: mynd â'ch syniad i'r farchnad

Dewch i wybod mwy yn: http://www.cardiff.ac.uk/enterprise

Facebook: www.facebook.com/studententerprise

Twitter: @CardiffUniE

 

Y Tîm:

Georgina Moorcroft - MoorcroftG@cardiff.ac.uk

Claire Parry-Witchell - Parry-witchellC@cardiff.ac.uk