Prifysgol y Drindod Cymru

Dewch o hyd i mi: Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Datblygiad Creadigol Entrepreneuraidd (IICED) Mount Pleasant, Abertawe a Champws Caerfyrddin - Llawr 1af, Adeilad Norah Isaac

Dyma beth sy’n gyrru IICED, bwrlwm o weithgarwch Rhyng-ddisgyblaethol er mwyn eich helpu i ddatblygu eich syniadau a’ch cyfleoedd eich hun a’u datblygu. Rydym yma i'ch helpu os hoffech gychwyn eich busnes eich hun, neu fod yn weithiwr mwy mentrus.

Gallwn gynnig i chi:

  • Rhwydwaith Swigen Greadigol Dewi Sant – gofod a chefnogaeth i fentrau sy’n cael eu harwain gan fyfyrwyr: siopau symudol, arddangosfeydd, perfformiad, codi arian
  • Help i gychwyn eich busnes - cefnogaeth Sefydliadol a gan Lywodraeth Cymru
  • Gwybodaeth a diweddariadau ar-lein.
  • Eiddo a Dylunio Deallusol, Gweithdai Meddwl
  • Rhwydwaith Caewch Hi a Chychwynnwch Hi - trafod, archwilio, a rhwydweithio gyda myfyrwyr ac entrepreneuriaid o'r un anian
  • Cysylltiadau Diwydiant - Prosiectau, siaradwyr gwadd a rhwydweithio gyda busnesau
  • Digwyddiadau Wythnos Fenter bob mis Tachwedd
  • Gweithgareddau cwricwlwm sy'n cefnogi datblygiad entrepreneuraidd a phroffesiynol
  • Gweithgareddau allgyrsiol - cystadlaethau, gweithdai cychwyn busnes, cyfarfod entrepreneuraidd alumni
  • Digwyddiadau Canolfan Dechnoleg - yn gysylltiedig â rhwydwaith rhyngwladol o entrepreneuriaid technoleg o'r un meddylfryd a ffocws

Y Tîm:

David Williams-Evans - Swyddog Menter

Kath Penaluna - Rheolwr Menter

 

 

Dewch i wybod mwy yn: http://www.uwtsd.ac.uk/enterprise

Facebook: https://www.facebook.com/swanseacreativebubble

Twitter: @UWTSD