Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

athn_buffoon_video_7627small.jpg

Adam Amor
Buffoon Film and Media

Busnes yn gryno:
Fideos hyrwyddo, ffilmio digwyddiadau, hyfforddiant ffotograffiaeth a chwmni ymgynghori ar y cyfryngau cymdeithasol
Sectorau:
Y Diwydiannau Creadigol, Gwyddorau bywyd
Rhanbarth:
Castell-nedd Port Talbot

Rwyf yn gynhyrchydd fideo hunanddysgedig, a dechreuais fy musnes cyntaf yn 14 oed fel hyrwyddwr cerddoriaeth. Nawr fi yw sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr Buffoon Film and Media. Rydym yn cynnig fideos hyrwyddo, ffilmio digwyddiadau, ffotograffiaeth, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth cyfryngau cymdeithasol i fusnesau ar draws y DU.

Gwnewch eich ymchwil, byddwch yn drefnus, a chymrwch risgiau! 

Adam Amor - Buffoon Film and Media

Pan ddechreuais ffilmio digwyddiadau sylweddolais fod fideos yn helpu i hyrwyddo gigs a oedd ar y gweill, a datblygodd Buffoon Film and Media o hynny.

Rwyf wrth fy modd yn rheoli cwmni ifanc a chyffrous sy'n her i mi bob dydd. Mae rhedeg busnes yn llawn uchafbwyntiau ac isafbwyntiau, ond mae bod yn drefnus a gwneud yn siŵr y gallwch dalu eich staff a chyflenwyr yn brydlon yn allweddol.

Eisiau gwybod mwy? Darllenwch i ddeall  sut rydw i’n rheoli fy musnes o ddydd i ddydd!

Gwefan: www.buffoonfm.co.uk

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates