Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Afryl Davies1_0.png

Afryl Davies
Goriad

Busnes yn gryno:
Cwmni cynhyrchu rhaglenni radio a theledu
Sectorau:
Y Diwydiannau Creadigol
Rhanbarth:
Caerdydd

Dechreuais fy musnes fy hun ddeuddeng mlynedd yn ôl, oherwydd roeddwn i eisiau bod yn greadigol, ac i reoli fy mywyd fy hun ar ôl gyrfa fel athrawes. Prif fusnes Goriad yw cynhyrchu radio a theledu, er ein bod hefyd yn darparu hyfforddiant cyfryngau, trefnu cynadleddau, gweithdai a chyrsiau, yn ogystal â golygu fideo, sain a chylchgronau yn Gymraeg a Saesneg.
 
Credwch yn eich syniad a chi eich hun – ac mae unrhyw beth yn bosib!
Afryl Davies - Goriad
 
Fy musnesau eraill yw rhentu tai tymor hir; tŷ gwyliau yng Nghaerdydd; gweithio fel athrawes lanw; a gofalu am fy ŵyr a’m wyres. Mae bob dydd mor wahanol. 
 
Rydw i’n meddwl bod rhedeg busnes yn hwyl, yn waith heriol a chaled, ond rwy’n caru amrywiaeth yr hyn yr wyf yn ei wneud.  Yr unig beth rwy'n ei ddifaru yw nad ydw i wedi ei wneud yn gynt. Fy arwyddair yn awr yw 'gallaf, gallaf, gallaf!'
 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates