Chris Grice
Tree Frog Digital
Trosolwg:
Cwmni marchnata a dylunio gwe ar-lein
Sectorau:
Gwasanaethau Creadigol
Rhanbarth:
Sir Y Fflint

 

Fi yw Cyfarwyddwr Tree Frog Digital, cwmni marchnata a dylunio gwe ar-lein. Pan sefydlais fy musnes yn 2011, a dwy ddim wedi edrych yn ôl ers hynny.

Tra roeddwn i yn yr ysgol, ces i anawsterau gyda dyslecsia, a gadawes i ar ôl gorffen fy TGAU. Penderfynes i nad oedd y llwybr academaidd yn addas i mi, a phan oeddwn i’n 19 dechreues i fy musnes cyntaf: cynnal gweithdai cerddoriaeth Affricanaidd mewn ysgolion.

Sgiliau Busnes: Marchnata digidol; Cychwyn Busnesau

Ar ôl nifer o flynyddoedd, penderfynes i ar newid gyrfa a dechreues i weithio ym maes marchnata, gan symud fy ffordd i fyny i weithio i asiantaeth sy’n marchnata sy’n cynnal digwyddiadau fel Marathon Llundain.

Yna gadawes i’r gweithle i sefydlu f’asiantaeth marchnata digidol fy hun, sydd erbyn hyn yn nesáu at ei chweched blwyddyn mewn busnes.

Ffactorau Llwyddiant: Cael cymhellwr a mentor busnes, er mwyn i mi barhau i ddatblygu fy hunan yn gyson a pheidio byth â rhoi’r gorau i ddysgu


Cysylltu gyda Chris