Jon Dawkins
Jon Dawkins
Dirty Little Serifs
Trosolwg:
Defnyddiwn ni feddwl creadigol i ddatblygu busnesau drwy ymwybyddiaeth o frand a marchnata
Sectorau:
Gwasanaethau ariannol a phroffesiynol
Rhanbarth:
Casnewydd

Roeddwn i eisiau rhedeg fy musnes fy hun erioed ac ar ôl gweithio yn Llundain penderfynais ei bod yn bryd dod yn ôl i Gymru a chymryd y llam mawr yna.  F’angerdd i yw dylunio ac atebion creadigol, a dyna beth mae fy nghwmni - Dirty Little Serifs – yn arbenigo yndd.  Defnyddiwn ni feddwl creadigol i ddatblygu busnesau drwy ymwybyddiaeth o frand a marchnata.

Beth ydych chi’n aros amdani? Ewch amdani! Peidiwch ag ofni methu a gofynnwch gynifer o gwestiynau â phosibl. Ymchwil yw’r allweddol mewn busnes.

Jon Dawkins - Dirty Little Serifs

Rhywbeth arall roeddwn i eisiau ei wneud erioed oedd teithio, ac mae fy ngwaith wedi gadael i mi wneud hynny – gan weithio i amrediad eang o frandiau ar draws llawer o sectorau gan gynnwys teithio, hamdden, dull o fyw, lletygarwch a meddygol.

Gwefan: dirtylittleserifs.com