Kenneth Abram
Abram Partnership Ltd
Trosolwg:
Hyfforddwr a Chynghorydd Ariannol sy’n helpu Perchnogion Busnesau ac Unigolion i gael Sicrwydd Ariannol.
Sectorau:
Gwasanaethau ariannol a phroffesiynol
Rhanbarth:
Caerdydd

Hyfforddwr a Chynghorydd Ariannol sy’n helpu Perchnogion Busnesau ac Unigolion i gael Sicrwydd Ariannol. Dros 30 mlynedd o brofiad o helpu cleientiaid i gyflawni eu nodau busnes, personol ac ariannol drwy feddwl yn arloesol i greu cyfoeth mewn ffordd greadigol, a strategaethau i leihau trethiant. Arbenigeddau: Hwyluso creu cyfoeth i berchnogion busnesau, entrepreneuriaid a miliwnyddion. Cynllunio ar gyfer Ymddeoliad i rai dros 55 oed.