Y Coleg Merthyr Tudful

Dewch o hyd i mi: Ystafell 1.03b, Y Coleg, Merthyr Tudful, Ynysfach, Merthyr Tudful, CF48 1AR

Rwyf hefyd yn arwain ar Ganolfan Menter AB De-ddwyrain Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnwys 6 o golegau: Coleg y Cymoedd, Coleg Catholig Dewi Sant, Penybont ar Ogwr, Caerdydd a'r Fro a Choleg Gwent. Mae gennym hefyd dîm o bobl sy'n gweithio ar weithgareddau Menter: Mrs Wendy Locke a Miss Hannah Williams.

Mae calendr o ddigwyddiadau Menter a chystadlaethau gydol y flwyddyn gan gynnwys:

  • Cefnogaeth a chyngor busnes un i un
  • Mynediad i rwydwaith o Gynghorwyr a Mentoriaid Busnes
  • Myfyrwyr sydd wedi ennill gwobrau yn gweithredu fel mentoriaid
  • Hanes llwyddiannus o gynorthwyo busnesau newydd
  • Modelau rôl Syniadau Mawr i'ch helpu chi gyda’ch syniad busnes
  • Cystadlaethau adeiladu newydd sbon o'r radd flaenaf
  • Cyfle i wneud profiad gwaith mewn gwlad dramor ar rai cyrsiau
  • Mynediad i Wobrau Busnes Merthyr a Gwobrau Busnes USW

 

Y Tim

Christine Bissex - Pencampwr Menter - C.bissex@merthyr.ac.uk

 

Dewch i wybod mwy yn: http://www.merthyr.ac.uk

Facebook: https://www.facebook.com/collegemerthyrtydfil

Twitter: https://twitter.com/collegemerthyr