Ekogea UK Ltd

Mae System Rheoli Slyri Fferm Ekogea yn crynodi slyri fferm amrwd, yn fio-wrtaith neu'n borthiant o safon uchel ar gyfer Planhigion AD, tra'n glanhau 75% o'r dŵr i'w ryddhau o dan drwydded.

Gwefan