Pecyn Plant

Mae byd amaeth yn bwysig tu hwnt, yn enwedig ar amser fel hyn, bellach gan fod mwyafrif o blant adref, mae’n bwysig bod plant yn cael y cyfle i ddysgu a deall bywyd ar y fferm mewn ffyrdd ymarferol a chofiadwy.

Gyda’r pecyn cyffrous yma, mae’n gyfle i addysgu plant o wahanol oedran mewn dull hwyliog. Mae amrywiaeth o weithgareddau ar gael megis taflenni lliwio, cyfle i greu masgiau anifeiliaid a chyfleoedd i arddangos sgiliau dylunio gyda nifer o gystadlaethau cyffrous!

Cymrwch olwg trwy’r dolenni isod i weld y gweithgareddau hwyl sydd ar gael a’u lawr lwytho! Bydd cyfle hefyd i anfon rhai gweithgareddau wedi’u cwblhau i mewn er mwyn cael eu harddangos ar ein cyfryngau cymdeithasol.

 

Gweithgareddau ar gyfer plant 3-7 oed:-

 

Tasg 1(1): Taflenni Lliwio

Tasg 1(2): Taflenni Lliwio

Tasg 2: Dot i ddot

Tasg 3: Ble mae'r peryglon?

Tasg 4: Masgiau chwarae rôl fferm

Tasg 5: Creu Geiriau

Tasg 6: Creu poster eich hun

Tasg 7: Chwilair

Tasg 8: Anagram

 

Gweithgareddau ar gyfer plant 8-12 oed:-

 

Tasg 1: Anagram

Tasg 2: Chwilair

 

GWEITHGAREDDAU WYTHNOS Y SIOE FRENHINOL:-

 

Bridiau Moch

Dilynwch yr iâr i’r wŷ

Gweithgaredd gwlan dafad

Bridîau bîff

Gwartheg Godro

Creu Rysait

Pa ddeilen sy'n perthyn i ba goeden?

Addurno’r goeden

Lliwiwch y llysiau

Enwch y llysiau

Tynnwch lun deilen


Yn ogystal â’r pecyn plant yma, dyma ddolenni i sefydliadau eraill sy’n cynnig cymorth ac adnoddau addysg gwych i blant o bob oedran. Cymrwch olwg arnynt!

 

Dŵr Cymru

Countryside Classroom Home Education Hub

Hybu Cig Cymru