Cyfle #841

Lleoliad: Tair milltir o Llanfyllin a Llanrhaeadr y Mochnant

Tir: 130 erw / 52 Ha

Da Byw: 110 o ddefaid magu Mule/Texel, a 14 o wartheg Stabiliser/Angus

Cytundeb: Menter ar y Cyd 

Sheep

Proffil Darparwr

(Amlinelliad o'r cyfle sy'n cael ei ddarparu)

 

Cwblhewch y ffurflen hon i ymgeisio: Gwnewch gais am y cyfle hwn heddiw

Rhif Cyfeirnod Mentro: 841

Manylion y tirfeddiannwr

Wedi ffermio y tîr ers dros 50 mlynedd ac mae’r tirfeddiannwr yn awyddus i gymeryd cam yn ôl o rhedeg y fferm o ddydd i ddydd. 
Wrth cynnig cyfle i berson ifanc a brwdfrydig yn y diwydiant amaeth, mae’n hanfodol bod ansawdd y fferm yn cael ei cynnal a’i wella drwy samplo pridd, ffensio ac ail-hadu.


Ein targedau dros y 5 mlynedd nesaf

  • Llai o gyfrifoldebau i ni ar y fferm a mwy o gyfrifoldebau i rywun ifancach
  • Cyfle i rannu ein arbenigedd a phrofiad o ffermio’r tîr
  • Edrych ar ôl a pharau i wella answadd y fferm (pridd, cloddiau, ffens)

Manylion y Fferm

Lleoliad (tref agosaf): Tair milltir o Llanfyllin a Llanrhaedr y Mochnant

Ardal tir ar gael: 130 acer / 52ha

Isadeiledd ar gael h.y. adeiladau, cyfleusterau trin anifeiliaid: 80 x 40 shed ar gyfer wyna, Shed cubicles ar gyfer gwartheg, Corlannau trîn defaid

Da byw ar gael: 110 defaid Mule Cymreig/Texel croes, 14 o wartheg Stabilisers/Angus croes

Peiriannau ar gael: Telehandler a 3 tractor, Spinner, Chwalwr tail

Llety ar gyfer yr un sy’n chwilio am gyfle: Na

Manylion y cyfle

Math o gytuneb sy’n cael ei ystyried: Ffermio ar y cŷd neu Ffermio ar gytundeb

Gofynion y rôl gan gynnwys y prif dasgau, cyfrifoldebau a'r sgiliau sy'n ofynnol:

Y gallu a’r profiad I thrîn ag bugeilio y diadell o’r defaid a’r gwartheg ar y fferm yn barod. Gallu I weithio’n annibynnol ond bydd cymorth ar gael ar gyfer unrhyw tasg pan fydd angen.

Profiad o weithio hefo peiriannau amaethyddol yn gymorth ond ddim yn hanfodol – tasgiau fel torri gwair ag ail hadu.
Yr angerdd a’r brwdfrydedd i ymdopi a’r newidiadau sydd ar y gweill i polisiau amaethyddol. Yn barod i ddefnyddio technegau modern o pwyso DLWG, recordio’r canlyniadau ag ymdopi technegau fel bod angen. Edrych fewn i gychwyn system pori cylchdro.
  
Nodweddion allweddol y mae'r tirfeddiannwr yn chwilio amdanynt mewn partner busnes

  • Gweithgar
  • Dibynadwy
  • Lleol

Cwblhewch y ffurflen hon i ymgeisio: Gwnewch gais am y cyfle hwn heddiw