Meini Prawf i Fentai

Mae ein Cynllun Mentora ar gael i fusnesau fferm cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio

Mae hyn yn cynnwys:

  • perchnogion neu bartneriaid busnes
  • aelodau o'r teulu agos, megis meibion, merched, priod/partner
  • gweithwyr ar PAYE i'r perchennog / partner(iaid)
  • newydd-ddyfodiaid sy'n dymuno sefyldu eu busnes eu hunain

Bydd angen i bob busnes ffermio a choedwigaeth gofrestredig cael:

  • 3ha o dir cofrestredig yng Nghymru
  • Rhif Cyfeirnod y Cwsmer (CRN)
  • Rhif Daliad (CPH) Cymreig
  • Cyfrif gyda RPW ar-lein

Bydd garddwriaethwyr a systemau ffermio arbenigol neu niche gyda gweithgareddau o dan y trothwy 3ha hefyd yn gallu cael eu cefnogi. 

Cyslltwch â ni i wirio eich statws.