Datblygu grŵp Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian i reoli ac ehangu eu cadwyn gyflenwi fer

Developing the Cambrian Mountains Beef group to manage and expand their short supply chain

Mae cadwyni cyflenwi byr ar gyfer bwyd yn digwydd pan fo ffermwyr yn gwerthu eu cynnyrch yn uniongyrchol i ddefnyddwyr neu gyda chyn lleied o gyfryngwyr â phosibl. Maent yn cynyddu o ran poblogrwydd gan fod defnyddwyr eisiau cynnyrch ffres, tymhorol gyda hanes a tharddiad. Maent yn ddewis amgen i gadwyni cyflenwi bwyd hwy lle nad oes gan ffermwyr bach lawer o rym bargeinio ac yn aml ni all defnyddwyr olrhain y bwyd i gynhyrchwyr penodol neu ardal leol.

Yn y prosiect hwn, fel rhan o brosiect EIP yng Nghymru, roedd grŵp o ffermwyr o Grŵp Eidion Mynyddoedd Cambrian yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau i adeiladu ar gadwyn gyflenwi fer yr oeddent wedi’i sefydlu gyda chigydd arlwyo a oedd yn cyflenwi bwytai moethus. Mae rheoli cadwyn gyflenwi fer yn gofyn am nifer o sgiliau gan gynnwys marchnata, prosesu cynnyrch a datblygu cynnyrch.

Canlyniadau’r prosiect;

  • Datblygodd y grŵp strategaeth farchnata ar gyfer eu brand cig eidion a oedd yn golygu deall a mabwysiadu’r cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â dulliau mwy traddodiadol o gyfathrebu
  • Roedd cynnwys y genhedlaeth nesaf yn hanfodol er mwyn sicrhau hyfywedd y busnes yn y tymor hir. Cymerodd aelodau iau o’r grŵp gyfrifoldeb dros agweddau megis rheoli’r cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â datblygu sgiliau cigyddiaeth
  • Roedd deall gofynion y defnyddiwr yn hanfodol er mwyn sicrhau cytundebau tymor hir
  • Datblygodd y grŵp eu gwybodaeth ynglŷn â deddfwriaeth a rheoliadau i sicrhau cydymffurfiaeth y busnes

Ceir rhagor o fanylion am y prosiect yn yr adroddiad llawn, ar gael isod.