Prosiectau EIP wedi'u cymeradwyo

Sut fath o brosiect sydd o fewn cwmpas EIP?

Mae’r prosiectau sydd wedi'u cymeradwyo yn datblygu’r ymchwil, cynnyrch a thechnoleg ddiweddaraf. Eu nod yw maethu dyfodol cystadleuol a cynaliadwy o fewn y sector amaethyddol a choedwigaeth.


Porfa i beillwyr

Brocer Arloesi: Tony Little (ADAS)

Astudiaeth dichonoldeb ar gynhyrchu Serenyn (Squill) yng Ngogledd Cymru

Brocer Arloesi: Elaine Rees Jones (AgriPlan Cymru)

Sefydlu coed mewn rhedyn trwchus

Brocer Arloesi - Helen Barnes (AgriPlan Cymru)