Canllawiau ar gyfer paratoi CV

… gwnewch yn siŵr fod eich ‘curriculum vitae’ yn denu sylw – am y rhesymau cywir! 

 

Ydych chi angen cv ‘ardderchog’ a fydd yn tynnu sylw darpar gyflogwr –  neu unrhyw un arall y mae angen i chi a’ch cymwysterau greu argraff arnynt - am y rhesymau cywir?   

Yn hytrach na dim ond rhestru beth rydych chi wedi'i wneud a phryd, bydd cv rhagorol yn dangos, mewn ychydig eiriau, yr hyn rydych chi wedi'i ddysgu neu ei gyflawni'n bersonol.  

Gallai eich helpu i gyrraedd y rhestr fer a chael eich gwahodd am y cyfweliad hollbwysig hwnnw!

 

Dechreuwch baratoi eich cv heddiw gan sicrhau ei fod yn denu sylw… 

 

Fy cv

Mae'r canllawiau yma’n cynnwys awgrymiadau’n dweud sut a ble i ddechrau; fformatio; pa wybodaeth i'w chynnwys; trefn gronolegol a ‘chynghorion’ defnyddiol. 

 

CV nodweddiadol gweithiwr fferm

Bydd y cv enghreifftiol yma’n eich helpu i feddwl am eich sgiliau, eich nodweddion, eich profiad a’r hyn yr ydych wedi’i gyflawni a'r ffordd orau o'u gosod allan.  Bydd yn rhoi syniadau i chi sut i sicrhau bod eich CV yn dangos yr hyn y gallech ei gyfrannu i'r swydd yr ydych yn gwneud cais amdani a pham yr ydych yn haeddu cael cyfweliad.

 

Templed cv gwag

 

 

Addaswch a chadwch y templed ar-lein yma i greu eich cv ‘safonol’ newydd y gallwch ei diweddaru neu ei ‘theilwra’ ar gyfer unrhyw swydd y byddwch yn gwneud cais amdani yn y dyfodol. 

 

 

Astudiaethau Achos:

 

18 Mai 2020

Ydych chi’n dymuno neu angen i’ch cv ddenu sylw?

 

Elin Orrells:

Nia Powell: