Fferm Pentre, Llan-soe, Brynbuga, Sir Fynwy

Prosiect Safle Ffocws: Cymharu dulliau gwahanol o roi atchwanegion elfennau hybrin i wella tyfiant ŵyn

 

Amcanion y Prosiect: 

Prif nod y prosiect hwn yw cymharu cynnydd pwysau byw dyddiol (DLWG) ŵyn sydd wedi derbyn gwahanol fathau o atchwanegion elfennau hybrin (bolws yn erbyn drensh).  Ar draws y Deyrnas Unedig nid oes llawer o ddata ar gael ar gyfer y dull mwyaf priodol a chost-effeithiol o roi atchwanegion elfennau hybrin i ŵyn. Mae sawl cynnyrch ar gael ar y farchnad, ond prin yw’r data ar y fferm i gefnogi honiadau’r cynhyrchwyr. Yn gyffredinol, mae ffermwyr yn prynu atchwanegion elfennau hybrin ar sail deunydd gwerthu/marchnata yn hytrach na threialon ar sail tystiolaeth. 

  1. Asesu effeithiolrwydd tri dull gwahanol o roi atchwanegion elfennau hybrin i ŵyn (2 folws gwahanol yn erbyn drensh) drwy edrych ar y cynnydd yn eu pwysau.
  2. Darparu tystiolaeth dda er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus wrth roi cyngor i ffermwyr ar sut i atal diffygion elfennau hybrin drwy roi atchwanegion.
  3. Gwella lles ŵyn a thwf economaidd yn y tymor hir drwy atal diffygion elfennau hybrin.

Dangosyddion Perfformiad Allweddol a osodwyd: 

  1. Gwell cynnydd pwysau byw dyddiol 
  2. Lleihau nifer y dyddiau cyn lladd
  3. Gwella iechyd a lles cyffredinol yr ŵyn

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Prosiect Rheoli Parasitiaid
Prosiect aml-safle Nodau ac Amcanion y Prosiect: Rhoi newidiadau
Pensarnau
Pensarnau, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion Prosiect Safle Ffocws
Maestanyglwyden
Maestanyglwyden, Penybont, Croesoswallt Prosiect Safle Ffocws