Er mwyn atal diffyg elfennau hybrin mewn ŵyn sy’n tyfu, mae’r rhan fwyaf o ffermwyr erbyn hyn yn defnyddio llawer o ddulliau gwahanol o ychwanegu elfennau hybrin; o folysau sy’n rhyddhau’n araf i ddosio geneuol. Cafodd arbrawf ei gynnal yn ddiweddar ar safle ffocws safleoedd ffocws Cyswllt Ffermio (Pentre Farm yn Llansoy, Brynbuga) i gymharu tri dull o ychwanegu elfennau hybrin, a’u heffaith ar enillion pwysau byw dyddiol ŵyn stôr a brynir i’w pesgi.

Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r milfeddyg Victoria  Fisher o Farm First Vets i glywed am ganlyniadau yr  arbrawf yma, ynghyd a deall pwysigrwydd cynnal y lefel ddelfryddol o elfennau hybrin, yn enwedig cobalt a seleniwm, mewn ŵyn sy’n tyfu.


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru