Mae menter pod 'glampio' newydd wedi helpu i sicrhau dyfodol fferm ucheldir 200 erw yn Ne Cymru, a fydd yn cael ei chadw yn y teulu ar gyfer y bedwaredd genhedlaeth nawr.

Pan fu farw gŵr Linda Davies o ganser yn ôl yn 2011, bu'n gyfnod enbyd iddi hi ac i'w phlant a oedd yn eu harddegau ar y pryd, wrth iddynt ddygymod â'u colled. 

Darllen mwy yma.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Mentor: Andy Menzies - Geifr - 02/09/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
Mentor: Brian Rees - Iechyd a Diogelwch - 31/08/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
FCTV - EIP- 19/08/2022
Yn ystod y rhaglen hon, byddwn yn dal i fyny gyda rhai o’r