Dyma Iwan Davies, ffermwr bîff a defaid o Hafod y Maidd, Glasfryn, Corwen, yn edrych yn ôl ar ei amser fel ffermwr arddangos Cyswllt Ffermio a sut roedd yn bosib iddo wneud penderfyniadau cadarn i addasu ei system ffermio yn seiliedig ar asesiad ariannol a gwblhawyd fel rhan o waith prosiect fel fferm arddangos Cyswllt Ffermio. 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Mentor: Phil Handley - Garddwriaeth - 09/08/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
Rhithdaith Ryngwladol - Taith Uned Cynhyrchydd Moch y Flwyddyn 2021 - LSB Pigs (fideo llawn) - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob
Rhithdaith Ryngwladol - LSB Pigs - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob