Dyma Iwan Davies, ffermwr bîff a defaid o Hafod y Maidd, Glasfryn, Corwen, yn edrych yn ôl ar ei amser fel ffermwr arddangos Cyswllt Ffermio a sut roedd yn bosib iddo wneud penderfyniadau cadarn i addasu ei system ffermio yn seiliedig ar asesiad ariannol a gwblhawyd fel rhan o waith prosiect fel fferm arddangos Cyswllt Ffermio. 


Related Newyddion a Digwyddiadau

FCTV - Da Byw - 21/12/2021
Yn y rhaglen FCTV hon, byddwn yn canolbwyntio ar berfformiad da
Rhithdaith Ryngwladol - Swydd Efrog - 25/11/2021
Ar gyfer y bennod Rhithdaith Ryngwladol hon, mae Cyswllt Ffermio
Cyswllt ffermio yn eich helpu chi i gyflawni net-sero - 15/11/2021
Gyda'r uwchgynhadledd #COP26 drosodd, rhaid i’r Byd ddechrau