Dyma Iwan Davies, ffermwr bîff a defaid o Hafod y Maidd, Glasfryn, Corwen, yn edrych yn ôl ar ei amser fel ffermwr arddangos Cyswllt Ffermio a sut roedd yn bosib iddo wneud penderfyniadau cadarn i addasu ei system ffermio yn seiliedig ar asesiad ariannol a gwblhawyd fel rhan o waith prosiect fel fferm arddangos Cyswllt Ffermio. 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu